마이리틀셰프 : 3분요리 레시피 icon

마이리틀셰프 : 3분요리 레시피 APK

4.6/5
 • Author:

  Ltd.Casual

 • Latest Version:

  40500

 • Publish Date:

  21/12/2018

GameDienThoai.InFo giới thiệu phiên bản hack game 마이리틀셰프 : 3분요리 레시피 cho android miễn phí không cần root máy.

THÔNG TIN BẢN HACK

 1. Phiên bản cập nhật: 40500
 2. Dung lượng: 97 MB
 3. Ngày cập nhật: 21/12/2018
 4. Nhà cung cấp: Ltd.Casual

Giới thiệu game 마이리틀셰프 : 3분요리 레시피 mod.apk

맛있는 냄새가 솔솔~ 우리들의 비밀식당으로 오세요!
감성쿠킹, 마이리틀셰프 OPEN!

♥ 셰프의 더 많은 소식이 궁금하다면? 공식 카페로 초대합니다!
– 공식 카폐 : http://cafe.naver.com/mylittlechef

♥ 손님, 어떤 요리를 원하시나요?
– 다양한 음식과 디저트를 시간에 맞춰 주문한 손님에게 제공!
– 굽고, 서빙하고~ 시간 관리가 생명!

♥ 스테이크? 중국집? 스시? 도넛? 뭐든 요리해요!
– 그릴하우스, 차이니즈 하우스, 스시하우스, 도넛하우스, 파스타하우스 등
– 다양하고 이국적인 레스토랑 요리 경험하세요!

♥ 꼬마 셰프도 내 취향에 맞춘 나만의 요리사!
– 주인공 셰프 ‘노마’에게 파티쉐, 메이드복 등 다양한 옷을 입혀보세요!
– 귀여운 악세사리까지 뽀너스로 함께 꾸밀 수 있답니다

♥ 1:1 이메일 문의하기
– 고객 센터 : [email protected]

※ 유료 콘텐츠(아이템) 구매 시 별도의 요금이 부과됩니다.

● 청약 철회 및 구매 대금의 환불 등
– 이용자가 구매한 유료콘텐츠의 경우에는 계약 체결일 또는 유료콘텐츠 이용가능일로부터 7일 이내에 별도의
수수료 없이 청약철회(구매취소)를 할 수 있습니다.
단, 선물 및 이벤트 등 회사나 제3자로부터 무상으로 제공받은 유료콘텐츠, 청약철회 요청 당시 이미 사용하였거나 사용한 것으로 간주되는 유료콘텐츠 등 이에 준하는 특성을 가진 일부 유료콘텐츠에 대하여는
관련 법령에 따라 청약철회(구매취소)가 제한될 수 있습니다.

● 청약 철회에 따른 효과
– 회사는 이용자로부터 재화 등을 반환 받은 경우 3영업일 이내에 대금을 환급합니다
단, 수납확인이 필요한 결제수단의 경우에는 수납확인일로부터 3영업일 이내에 이를 환급하도록 합니다.
이 경우 회사가 환급을 지연한 때에는 그 지연기간에 대하여 관련 법령에서 정한 이율을 곱하여 산정한
지연이자를 지급합니다.

● 미성년자 결제에 대한 조항
– 애플리케이션에서 판매되는 유료콘텐츠를 미성년자가 법정대리인의 동의 없이 결제한 경우, 미성년자 또는 법정대리인은 결제를 취소할 수 있습니다.
단, 미성년자의 유료콘텐츠 결제가 법정대리인으로부터 처분을 허락 받은 재산의 범위 내인 경우 또는 미성년자가 사술 등을 사용하여 성년자로 믿게 한 때에는 취소가 제한됩니다.
유료콘텐츠 구매자가 미성년자인지 여부는 결제가 진행된 단말기 또는 신용카드 등 결제수단의 명의자를 기준으로 판단됩니다. 미성년자 결제취소를 요청하시는 경우 회사의 필요에 따라 미성년자 및 법정대리인을 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 합니다.

※ Android 6.0 이상 사용자의 게임 이용을 위해서는 다음 접근 권한을 필요로 합니다.
* 권한 거부 시 게임을 이용하실 수 없습니다.
– WRITE_EXTERNAL_STORAGE (기기 사진,미디어, 파일 사용) : 게임의 각종 설정과 캐시 저장을 위해 필요
– READ_EXTERNAL_STORAGE (기기 사진,미디어, 파일 사용) : 게임의 각종 설정과 캐시 불러오기를 위해 필요
– ACCESS_NETWORK_STATE/READ_PHONE_STATE(단말기 정보 수집) : 게임의 정보수집을 위해 필요 (전화번호를 수집하거나, 전화를 걸지 않습니다)
– GET_ACCOUNTS(단말기 정보 수집) : 게임의 정보수집을 위해 필요 (전화번호를 수집하거나, 전화를 걸지 않습니다)
—-
개발자 연락처 :
070-4311-0260

Có thể nói 마이리틀셰프 : 3분요리 레시피 cho android các bạn sẽ cảm thấy nó là một trong những game hay mà các bạn từng chơi rất đáng cho các bạn trải nghiệm với rất nhiều kỹ năng khác nhau. Vậy bạn còn chờ gì nữa mà không nhanh tay tải ngay bản hack game 마이리틀셰프 : 3분요리 레시피 cho android về máy và cùng trải nghiệm. Chúc các bạn chơi game vui vẻ tại GameDienThoai.InFo.

마이리틀셰프 : 3분요리 레시피 40500 Update

21/12/2018
3분 요리게임! 마이리틀셰프 새로운 소식!
1. 상점 구조 변경 및 신규 패키지 상품 추가
2. 일부 식당 난이도 하향
3. 렉 현상 완화 및 내 친구들 시스템 추가
4. 기타U.I 변경 및 오브젝트 보강

Tính Năng Hack

 • Free Vitamin
 • Freeze Customer Wait Time
 • Freeze Play Time

Hướng dẫn cài đặt game 마이리틀셰프 : 3분요리 레시피 mod:

 1. Sử dụng trình duyệt Chrome tải game để tránh lỗi
 2. Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có), và khởi động lại thiết bị.
 3. Tải Game Hack APK/XAPK/ZIP bên dưới sau đó bật App Hack Games (Nếu chưa có thì các bạn vui lòng tải App Hack Game [Tại Đây])
 4. Mở App Hack Game (Games Mod) -> Vào danh sách file đã tải (nhớ chuyển file vào bộ nhớ máy) -> vuốt nhẹ từ trên xuống dưới để ứng dụng quét tìm các game đã tải về trên điện thoại -> Tìm đến Game 마이리틀셰프 : 3분요리 레시피 -> bấm Install (Cài đặt)
 5. Mở 3G hoặc Wifi, sau đó mở game và thưởng thức siêu phẩm :D
 6. Chú ý: nếu có lỗi hay hỏi đáp gì hãy gửi ngay về fanpage King of Mods: [Tại Đây] hoặc [Xem Video Này]

Link Tải Miễn Phí

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật 마이리틀셰프 : 3분요리 레시피 Yêu cầu Update
마이리틀셰프 : 3분요리 레시피 40500 for Android 4.1+ APK Download

Version: 4.1+

Update on: 21/12/2018

Signature: 669b641ff5d8da0edc802f3718abccaf2b525c28 마이리틀셰프 : 3분요리 레시피 40500 apk safe verified

APK File SHA1: bacccca1aaa927a675eb1df57c55cd8bba4c1074

What's new: 3분 요리게임! 마이리틀셰프 새로운 소식!
1. 상점 구조 변경 및 신규 패키지 상품 추가
2. 일부 식당 난이도 하향
3. 렉 현상 완화 및 내 친구들 시스템 추가
4. 기타U.I 변경 및 오브젝트 보강

Download APK (SIGN) ( 97.5 MB)