1/ ”Certificate may not yet be valid , is expired or phone’s date setting may be incorrect :”
– Khi gặp Lỗi này các bạn chỉ cần chỉnh lại Ngày Giờ cho Đúng với thời điểm hiện tại theo Múi giờ Việt Nam(Hà Nội)
2/ ”Not support (file)” :
– Do Phần Mềm bạn Cài đặt không phải là của S60v3rd (OS 9.1, 9.2) hoặc do Phần mềm – Ứng dụng có tên quá dài bạn nên đặt tên file đơn giản trước khi Cài đặt.
3/ ”File Corupted :”
– Phần mềm-Ứng dụng bị lỗi, Bạn nên tìm Phần mềm-Ứng dụng khác để Cài đặt.
4/ ”Error update :”
– Symbian OS 9.1, 9.2 không cho Auto update vesion của Phần mềm-Ứng dụng, Phải xoá bỏ Phần mềm – Ứng dụng cũ trên máy mới Cài đặt được Phần mềm-Ứng dụng mới.
5/ ”Certificate error contact the application supplier :”
– Khi gặp Lỗi này bạn phải SIGNSIS Soft trước khi cài (Đăng ký Bản quyền Sử dụng Phần mềm theo số IMEI, bởi vậy không dùng Soft đã Đăng ký theo IMEI máy mình mà Cài đặt cho máy khác được).
6/ ”Certificate exprired hoặc Exprired Certificate :”
– Lỗi này xảy ra đối với một số dòng máy mới hoặc firmware mới, bạn có thể Đổi – Cài đặt lại Ngày Giờ lùi lại khoảng 1 Tháng hay vài Tháng có khi 1 Năm, nhưng cũng có khi không Cài đặt được Phần mềm-Ứng dụng, phải đợi Version mới hổ trợ cho máy của bạn.
– Chú ý :
Ngoài ra để Khắc Phục Lỗi :
“Chứng chỉ hết hạn” (Expired Certificate)
Khi Set Up nếu Gặp trực trặc này thì Tùy chỉnh ngày giờ On phone lại là theo Múi giờ Việt Nam(Hà Nội) và là ngày 19/03/2007.Sau khi Set Up Ok rồi thì Chỉnh lại ngày giờ hiện tại.

Bình luận