Hướng Dẫn Hack Phone Nokia S60 Đơn Giản Nhất

Hack phone giúp chúng ta cài game app không bị lỗi chứng chỉ lằng nhằng, không hỏi nhiều lần bấm mỏi tay hại phím..

Các công cụ cần thiết khi hack phone s60:
– Tmquarantine
– Mobile security
– Installservers_pack
– X-Plore 1.58
– Rompatcherplus_3.1

Lên google gõ rồi tải về và nhớ chỉnh sửa ngày giờ điện thoại về năm 2012 để cài xplore không bị lỗi chứng chỉ.
1. Dùng X-plore tìm đến file Quarantine ấn menu / file/ extract to. Tìm đến ấn vào ổ  C.

Bạn sẽ có đường dẫn C: mquarantine/

2. Cài Anti-Virus

3.Nó hỏi bạn Restart hay không ?

Bạn chọn No nhé !

4. Truy cập Anti-Virus, vào Options/ Quarantine list

5. Chọn mark/unmark, bạn chọn mark all nhé

6. Tiếp tục Options – Restore at all files

Ấn yes nhá

7. Tắt Anti-Virus rồi vào App manager xóa nó.

8. Cài RomPatcher+

9. Truy cập RomPatcher+ và apply
các patch:
– Open4all (Đối với S60v3 FP1chỉ
xanh được cái này thôi)
– Installserver RP+ (từ dòng
FP2 ,S60V5,S^3 Nếu thấy nó màu đỏ thì Chú Ý bước 10 )
Nếu cần hãy Add to auto.

10. Sau đó chép installserver.exe trong installservers_pack phù hợp với máy mình cho vào C/sys/bin:

Xem tệp txt trong file zip đó để iết máy mình cần bản install nào nhé.

Sao cho như thế này

file installserver91 hoac 92 : FP1 for 5700 XpressMusic, 6120 classic,, 6121 classic, 6124, 6124 classic, 6210, Navigator, 6220 Classic, 6290, 6650, T-Mobile, , N81,N82, N95, E51, E63, E66, E71,E90 Communicator. Samsung i450, i550(w)

Installserver934.zip FP2 for Nokia 5320 XpressMusic, 5630 XpressMusic, 6210 Navigator, 6650, 6710 Navigator, 6720 classic, C5,N78,N79, N85, N86, N96,E52, E55, E72,E75 ,5730XM…..

Vậy là máy bạn đã được hack.
Hy vọng anh em nào đó làm thành công

Lưu ý : nếu ai bị lỗi như thế này khắc phục

Là do chọn file installsever sai chưa phù hợp với máy làm lại từ bước 10 nhé

Bình luận