– Game mod key hay còn gọi là mod phím phương pháp này giúp cho những bạn đang sở hữu nhưng chiếc máy Qmobile, FTP… các máy bị liệt phím có thể chơi được game, mod key là mod phím điều hướng thành số 2, 4, 6, 8, 5 hỗ trợ cho các máy không có phím điều hướng, máy liệt phím…

Bình luận