Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Garena Liên Quân Mobile Yêu cầu Update
Garena Liên Quân Mobile v1.20.1.1 for Android 4.0.3++ APK Download

Version: 4.0.3++

Update on: 24/01/2018

Signature: c59cd7d825604e27ed1d7678f883f3933a5ead3a Garena Liên Quân Mobile v1.20.1.1 apk safe verified

APK File SHA1: 1b2e29e591600478bfd1e6c6f38444640c4c6807

What's new:

Download Apk Hack (486 MB) Mod Skin Liên Quân Mobile (1KB) Hướng Dẫn Fix Lag Liên Quân Mobile (1KB)

Garena Liên Quân Mobile v1.19.11 for Android 4.0.3++ APK Download

Version: 4.0.3++

Update on: 06/12/2017

Signature: c59cd7d825604e27ed1d7678f883f3933a5ead3a Garena Liên Quân Mobile v1.19.11 apk safe verified

APK File SHA1: 1b2e29e591600478bfd1e6c6f38444640c4c6807

What's new:

Download Apk Hack (486 MB) Hướng Dẫn Fix Lag Liên Quân Mobile (1KB)

Garena Liên Quân Mobile v1.18.11 for Android 4.0.3++ APK Download

Version: 4.0.3++

Update on: 23/10/2017

Signature: c59cd7d825604e27ed1d7678f883f3933a5ead3a Garena Liên Quân Mobile v1.18.11 apk safe verified

APK File SHA1: 1b2e29e591600478bfd1e6c6f38444640c4c6807

What's new:

Download Apk Hack (486 MB)

Bình luận