Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Avatar Musik Yêu cầu Update
Avatar Musik v0.8.0 for Android 2.3.4++ APK Download

Version: 2.3.4++

Update on: 08/12/2017

Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1 Avatar Musik v0.8.0 apk safe verified

APK File SHA1: 1046b2c155197ad86d6c14207d42a8693750c6c5

What's new:

Download APK Hack V1 (89 MB) Download APK Hack V2 (85 MB) Hỏi Đáp Cách Hack Game (85 MB)

Avatar Musik 0.7.2 for Android 2.3.4++ APK Download

Version: 2.3.4++

Update on: 08/12/2017

Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1 Avatar Musik 0.7.2 apk safe verified

APK File SHA1: 1046b2c155197ad86d6c14207d42a8693750c6c5

What's new:

Download APK (89 MB) Hỏi Đáp Cách Hack Game (89 MB)

Avatar Musik 0.6.2 for Android 2.3.4++ APK Download

Version: 2.3.4++

Update on: 20/02/2017

Signature: c38ce7d33fa8bc789818316c83b8560773e30ec1 Avatar Musik 0.6.2 apk safe verified

APK File SHA1: 1046b2c155197ad86d6c14207d42a8693750c6c5

What's new: Cập nhật tính năng pb 0.6.2: - Sửa lỗi.

Download APK (88.6 MB) Download iOS (265 MB)

Bình luận