Tải Game Truy Kich Mobile – 8vs8 Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Truy Kich Mobile – 8vs8 Yêu cầu Update
Truy Kich Mobile – 8vs8 1.99.13 for Android 3.0+ APK Download

Version: 3.0+

Update on: 05/09/2018

Signature: 3cedc1fbb3abdf1bd3d7ee35eecac8c77e638688 Truy Kich Mobile – 8vs8 1.99.13 apk safe verified

APK File SHA1: e7c074da33336597c8efab247c3a61b0ad96686c

What's new:

Download Game XAPK (517 MB) Hỏi Đáp (1 MB)

Truy Kich Mobile – 8vs8 1.99.10 for Android 3.0+ APK Download

Version: 3.0+

Update on: 02/05/2018

Signature: 3cedc1fbb3abdf1bd3d7ee35eecac8c77e638688 Truy Kich Mobile – 8vs8 1.99.10 apk safe verified

APK File SHA1: e7c074da33336597c8efab247c3a61b0ad96686c

What's new: Sửa lỗi 2 icon game ------------------------------------ BIG UPDATE - Sinh tồn 1. Chế độ mới: Sinh tồn 2. Sự kiện mới 3. Cánh SVIP mới: Death Wings Blue 3. Fix các lỗi lag game

Download Game XAPK (517 MB) Download APK Hack VIP (1 MB) Hỏi Đáp (1 MB)

Truy Kich Mobile – 8vs8 1.99.9 for Android 3.0+ APK Download

Version: 3.0+

Update on: 23/04/2018

Signature: 3cedc1fbb3abdf1bd3d7ee35eecac8c77e638688 Truy Kich Mobile – 8vs8 1.99.9 apk safe verified

APK File SHA1: e7c074da33336597c8efab247c3a61b0ad96686c

What's new: BIG UPDATE - Long Hổ Chiến 1. Vũ khí SVIP mới: Bạch Hổ, Đồ Long Đao, Mắt thần 2. Nhân vật SVIP mới: Gabi, Nexo 3. Cánh SVIP mới: Death Wings Blue 4. Mode mới: Kingsman 5. Map mới: Tháp Đôi 6. Fix các lỗi lag game

Download APK Hack VIP (80 MB)

Bình luận