Tải Game Metal Squad Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Link Tải Miễn Phí

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Metal Squad Yêu cầu Update
Metal Squad v1.6.2 for Android 4.0.3+ APK Download

Version: 4.0.3+

Update on: 25/08/2018

Signature: a718f1400c7012c29eb485e1b3e2f13e3f161363 Metal Squad v1.6.2 apk safe verified

APK File SHA1: 965a872c9638343d21a69d1972461ddb7e9a3cfe

What's new: - Tối ưu đồ họa và nhân vật - Nhân vật có thể nâng cấp đến level 30 -- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng

Download APK HACK (90.55 MB)

Metal Squad v1.6.1 for Android 4.0.3+ APK Download

Version: 4.0.3+

Update on: 20/08/2018

Signature: a718f1400c7012c29eb485e1b3e2f13e3f161363 Metal Squad v1.6.1 apk safe verified

APK File SHA1: 965a872c9638343d21a69d1972461ddb7e9a3cfe

What's new: - Tối ưu đồ họa và nhân vật - Nhân vật có thể nâng cấp đến level 30 -- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng

Download APK HACK (90.55 MB)

Metal Squad 1.5.6 for Android 4.0.3+ APK Download

Version: 4.0.3+

Update on: 30/05/2018

Signature: a718f1400c7012c29eb485e1b3e2f13e3f161363 Metal Squad 1.5.6 apk safe verified

APK File SHA1: 965a872c9638343d21a69d1972461ddb7e9a3cfe

What's new:

Download APK Hack (87 MB) Hỏi Đáp (1 MB)

Metal Squad 1.5.3 for Android 4.0.3+ APK Download

Version: 4.0.3+

Update on: 18/05/2018

Signature: a718f1400c7012c29eb485e1b3e2f13e3f161363 Metal Squad 1.5.3 apk safe verified

APK File SHA1: 965a872c9638343d21a69d1972461ddb7e9a3cfe

What's new: Version 1.5.2: - Thêm mode chơi mới: Endless mode - Thay đổi kiểu bắn mới: auto-target - Sửa lại map X-location - Cải tiến AI Bosses - Skill mới cho nhân vật Johny D. - Thêm bảng xếp hạng ------------------------------------------------------------------------------------------ Version 1.5.3: - Đưa kiểu điều khiển joystick trở lại.Bạn có thể chọn kiểu điều khiển trong cài đặt

Download APK Hack (87 MB) Hỏi Đáp (1 MB)

Metal Squad 1.3.5 for Android 4.0.3+ APK Download

Version: 4.0.3+

Update on: 16/07/2017

Signature: a718f1400c7012c29eb485e1b3e2f13e3f161363 Metal Squad 1.3.5 apk safe verified

APK File SHA1: 965a872c9638343d21a69d1972461ddb7e9a3cfe

What's new: - Thêm 2 mode chơi: Hard và Super Hard - Thêm 3 súng mới: Ice gun, Sniper , Mgl140 - Thêm kiểu điều khiển mới - Sửa lỗi

Download APK Hack (132 MB) Hỏi Đáp Cách Hack Game ()

Bình luận