Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Gangstar Vegas Yêu cầu Update
Gangstar Vegas 3.7.1a for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.3.2+

Update on: 25/05/2018

Signature: ec330db8c45c5cceb66797163779bf1d186aecaf Gangstar Vegas 3.7.1a apk safe verified

APK File SHA1: 8b7d8d626f46385ecddaf7fd308df2909515fb67

What's new: Mời bạn tận hưởng phiên bản trò chơi sạch lỗi và ổn định hơn.THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG: Đưa nhân vật và phương tiện yêu thích đến văn phòng, ra ngoài đường hoặc bất cứ đâu để làm bô hình cực oách! DRONE CHIẾN: Thêm đồ tự điều khiển trợ giúp bạn trong nhiệm vụ với hai mẫu Drone có thể nâng cấp. PHƯƠNG TIỆN MỚI: Bouncing Buggy, Patrol Bike và Iron Grinder! VŨ KHÍ MỚI

Download GTA4.GameMod.rar (17 MB) Download Titanium Backup Pro (17 MB) Hỏi Đáp Cách Hack Game (1.34 GB)

Gangstar Vegas 3.7.0q for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.3.2+

Update on: 16/05/2018

Signature: ec330db8c45c5cceb66797163779bf1d186aecaf Gangstar Vegas 3.7.0q apk safe verified

APK File SHA1: 8b7d8d626f46385ecddaf7fd308df2909515fb67

What's new: Cập nhật 27 mang lại hỏa lực mới, xe mới và công nghệ mới vào dải Vegas!THỰC TẾ TĂNG CƯỜNG: Đưa nhân vật và phương tiện yêu thích đến văn phòng, ra ngoài đường hoặc bất cứ đâu để làm bô hình cực oách! DRONE CHIẾN: Thêm đồ tự điều khiển trợ giúp bạn trong nhiệm vụ với hai mẫu Drone có thể nâng cấp. PHƯƠNG TIỆN MỚI: Bouncing Buggy, Patrol Bike và Iron Grinder! VŨ KHÍ MỚI: Frostbitten Repeater và Rough-and-Ready Rifle. BỘ ĐỒ MỚI: Mặc Coliseum Contender, Star Dweller và Doomsday Denizen.

Download APK Hack (123 MB) Download OBB (1.34 GB) Hỏi Đáp Cách Hack Game (1.34 GB)

Gangstar Vegas v3.6.0m for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.3.2+

Update on: 23/02/2018

Signature: ec330db8c45c5cceb66797163779bf1d186aecaf Gangstar Vegas v3.6.0m apk safe verified

APK File SHA1: 8b7d8d626f46385ecddaf7fd308df2909515fb67

What's new: XE MỚI • Nhảy vào Techmobile bóng coóng • Đốt cháy đường với Hillbilly HellfirePHONG CÁCH VIỄN ĐÔNG • Trở thành samurai công nghệ với Nightfall Guardian • Lẩn trốn như ninja trong bộ đồ Shifting Shadow • Đi vênh váo như trùm xã hội đen Yakuza với Outlaw InkCÒN NỮA... • Bắn Plague Pistol truyền nhiễm • Vung kiếm Royal Cutter trí mạng • Diện bộ Speedfreak khi chạyTÍNH NĂNG MỚI • Xưởng giờ chỉ đề nghị chế đồ mà bạn chưa có

Download Game XAPK Hack (1.34 GB) Hỏi Đáp Cách Hack Game (1.34 GB)

Bình luận