Tải Game CPU-Z Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Link Tải Miễn Phí

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật CPU-Z Yêu cầu Update
CPU-Z 1.21 for Android 2.2+ APK Download

Version: 2.2+

Update on: 17/04/2018

Signature: 7fc977e68b9562ada504589fb42f46b7debd5015 CPU-Z 1.21 apk safe verified

APK File SHA1: e58b1e6ffdd170166f7105f0fea656e9c8c7ea3d

What's new:

Download APK (3 MB)

CPU-Z 1.7 for Android 2.2+ APK Download

Version: 2.2+

Update on: 01/01/2018

Signature: 7fc977e68b9562ada504589fb42f46b7debd5015 CPU-Z 1.7 apk safe verified

APK File SHA1: e58b1e6ffdd170166f7105f0fea656e9c8c7ea3d

What's new:

CPU-Z 1.23 for Android 2.2+ APK Download

Version: 2.2+

Update on: 16/05/2017

Signature: 7fc977e68b9562ada504589fb42f46b7debd5015 CPU-Z 1.23 apk safe verified

APK File SHA1: e58b1e6ffdd170166f7105f0fea656e9c8c7ea3d

What's new: Version 1.23 (05/16/2017) - Samsung Exynos 8895. - Support for resizable windows.

Download APK (6 MB) Download APK - Dự Phòng (6 MB)

Bình luận