Tải Game Tam Quốc Thủ Thành – Xích Bích Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Tam Quốc Thủ Thành – Xích Bích Yêu cầu Update
Tam Quốc Thủ Thành – Xích Bích 2.7.00 for Android 4.4+ APK Download

Version: 4.4+

Update on: 31/08/2018

Signature: 08419a3b9520de05260c1d3b3ff909762dbee6b1 Tam Quốc Thủ Thành – Xích Bích 2.7.00 apk safe verified

APK File SHA1: 90dcf62607bfbe4cf581cce2a8ba832048ca6cac

What's new:

Download APK Hack (100 MB) Hỏi Đáp (1 MB)

Tam Quốc Thủ Thành – Xích Bích 2.6.00 for Android 4.4+ APK Download

Version: 4.4+

Update on: 16/07/2018

Signature: 08419a3b9520de05260c1d3b3ff909762dbee6b1 Tam Quốc Thủ Thành – Xích Bích 2.6.00 apk safe verified

APK File SHA1: 90dcf62607bfbe4cf581cce2a8ba832048ca6cac

What's new: - Tướng mới Chu Du. - Thức tỉnh Chu Du, Tôn Thượng Hương, Trương Phi. - Mở hệ thống ngoại trang tướng Triệu Vân, Lữ Bố. - Thần Thú cấp 16.

Download APK Hack (100 MB) Hỏi Đáp (1 MB)

Tam Quốc Thủ Thành – Xích Bích 2.4.01 for Android 4.4+ APK Download

Version: 4.4+

Update on: 14/06/2018

Signature: 08419a3b9520de05260c1d3b3ff909762dbee6b1 Tam Quốc Thủ Thành – Xích Bích 2.4.01 apk safe verified

APK File SHA1: 90dcf62607bfbe4cf581cce2a8ba832048ca6cac

What's new:

Download APK Hack (100 MB) Hỏi Đáp (1 MB)

Bình luận