Tải Game Tam Quốc Thủ Thành – Xích Bích Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Link Tải Giành Cho VIP

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Tam Quốc Thủ Thành – Xích Bích Yêu cầu Update
Tam Quốc Thủ Thành – Xích Bích v2.2.52 for Android 4.4+ APK Download

Version: 4.4+

Update on: 05/02/2018

Signature: 08419a3b9520de05260c1d3b3ff909762dbee6b1 Tam Quốc Thủ Thành – Xích Bích v2.2.52 apk safe verified

APK File SHA1: 90dcf62607bfbe4cf581cce2a8ba832048ca6cac

What's new: - Thức tỉnh tướng Gia Cát Lượng. - Mở giới hạn đến cấp 90 - Trang bị chuyên thuộc tướng Gia Cát Lượng, Hoàng Trung - Sửa lỗi hiển thị máy chủ

Download APK Hack Free (95 MB) Download APK Hack VIP (95 MB)

Tam Quốc Thủ Thành – Xích Bích 2.2.01 for Android 4.4+ APK Download

Version: 4.4+

Update on: 19/12/2017

Signature: 08419a3b9520de05260c1d3b3ff909762dbee6b1 Tam Quốc Thủ Thành – Xích Bích 2.2.01 apk safe verified

APK File SHA1: 90dcf62607bfbe4cf581cce2a8ba832048ca6cac

What's new:

Download APK Hack (95 MB)

Tam Quốc Thủ Thành – Xích Bích 2.1.03 for Android 4.4+ APK Download

Version: 4.4+

Update on: 31/10/2017

Signature: 08419a3b9520de05260c1d3b3ff909762dbee6b1 Tam Quốc Thủ Thành – Xích Bích 2.1.03 apk safe verified

APK File SHA1: 90dcf62607bfbe4cf581cce2a8ba832048ca6cac

What's new: - Đấu trường liên server Đế Vương. - Thêm thần tướng mới Ngụy Diên. - Mở thức tỉnh 2 tướng Tào Tháo, Triệu Vân lên cam. - Mở tính năng thần khí cho Tào Tháo, Triệu Vân. - Thêm tính năng Chợ Đen: giao dịch tướng vàng bằng võ hồn. - Tăng thần thú lên cấp 13. - Thêm sự kiện ưu đãi mới.

LH ADMIN (93 MB)

Bình luận