Tải Game Xích Bích 3D – Tam Quốc TD Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Link Tải Giành Cho VIP

Link Tải Miễn Phí

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Xích Bích 3D – Tam Quốc TD Yêu cầu Update
Xích Bích 3D – Tam Quốc TD 2.2.01 for Android 4.4+ APK Download

Version: 4.4+

Update on: 19/12/2017

Signature: 08419a3b9520de05260c1d3b3ff909762dbee6b1 Xích Bích 3D – Tam Quốc TD 2.2.01 apk safe verified

APK File SHA1: 90dcf62607bfbe4cf581cce2a8ba832048ca6cac

What's new:

Download APK Hack (95 MB)

Xích Bích 3D – Tam Quốc TD 2.1.03 for Android 4.4+ APK Download

Version: 4.4+

Update on: 31/10/2017

Signature: 08419a3b9520de05260c1d3b3ff909762dbee6b1 Xích Bích 3D – Tam Quốc TD 2.1.03 apk safe verified

APK File SHA1: 90dcf62607bfbe4cf581cce2a8ba832048ca6cac

What's new: - Đấu trường liên server Đế Vương. - Thêm thần tướng mới Ngụy Diên. - Mở thức tỉnh 2 tướng Tào Tháo, Triệu Vân lên cam. - Mở tính năng thần khí cho Tào Tháo, Triệu Vân. - Thêm tính năng Chợ Đen: giao dịch tướng vàng bằng võ hồn. - Tăng thần thú lên cấp 13. - Thêm sự kiện ưu đãi mới.

LH ADMIN (93 MB)

Xích Bích 3D – Tam Quốc TD 2.0 for Android 4.4+ APK Download

Version: 4.4+

Update on: 31/07/2017

Signature: 08419a3b9520de05260c1d3b3ff909762dbee6b1 Xích Bích 3D – Tam Quốc TD 2.0 apk safe verified

APK File SHA1: 90dcf62607bfbe4cf581cce2a8ba832048ca6cac

What's new: "- Phụ bản Ác Mộng. - Mở tính năng thần khí cho 2 tướng Quách Gia, Mạnh Hoạch."

Download APK Hack (99 MB)

Bình luận