Tải Game Chiến Lữ Bố 3D – Tam Quốc MOBA Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Link Tải Giành Cho VIP

Link Tải Miễn Phí

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Chiến Lữ Bố 3D – Tam Quốc MOBA Yêu cầu Update
Chiến Lữ Bố 3D – Tam Quốc MOBA 1.3.4 for Android 5.3+ APK Download

Version: 5.3+

Update on: 31/08/2017

Signature: db646b40ffac86b3ae6c8883c35480d74e0bacaf Chiến Lữ Bố 3D – Tam Quốc MOBA 1.3.4 apk safe verified

APK File SHA1: c6f763ee00f68de58405b5d0964c772c4771c05a

What's new: Fix lỗi trên Android 7 Nougat

Download Apk Hack (68 MB)

Chiến Lữ Bố 3D – Tam Quốc MOBA 1.3.3 for Android 5.3+ APK Download

Version: 5.3+

Update on: 12/08/2017

Signature: db646b40ffac86b3ae6c8883c35480d74e0bacaf Chiến Lữ Bố 3D – Tam Quốc MOBA 1.3.3 apk safe verified

APK File SHA1: c6f763ee00f68de58405b5d0964c772c4771c05a

What's new: Sửa một số lỗi nhỏ

Download APK Hack (72 MB)

Chiến Lữ Bố 3D – Tam Quốc MOBA 1.0.5 for Android 5.3+ APK Download

Version: 5.3+

Update on: 12/07/2017

Signature: db646b40ffac86b3ae6c8883c35480d74e0bacaf Chiến Lữ Bố 3D – Tam Quốc MOBA 1.0.5 apk safe verified

APK File SHA1: c6f763ee00f68de58405b5d0964c772c4771c05a

What's new: Sửa một số lỗi nhỏ

Download APK Hack (72 MB)

Bình luận