Tải Game Quan Vân Trường Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Link Tải Giành Cho VIP

Link Tải Miễn Phí

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Quan Vân Trường Yêu cầu Update
Quan Vân Trường 1.3.0 for Android 4.1+ APK Download

Version: 4.1+

Update on: 08/11/2017

Signature: 45faa02c829342435e4265873987902e50a38e35 Quan Vân Trường 1.3.0 apk safe verified

APK File SHA1: e99ee58fabd87646488d2728e50cd3a222bd3a8e

What's new: Fix Bugs

Download Apk Hack (64.9 MB)

Quan Vân Trường 1.2.0 for Android 4.1+ APK Download

Version: 4.1+

Update on: 1/9/2017

Signature: 45faa02c829342435e4265873987902e50a38e35 Quan Vân Trường 1.2.0 apk safe verified

APK File SHA1: e99ee58fabd87646488d2728e50cd3a222bd3a8e

What's new: ❉ Cập nhật 12 Thần Tướng: Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Liêu, Từ Hoảng, Gia Cát Lượng, Điêu Thuyền, Điển Vi, Hoa Đà, Lỗ Túc, Chu Du, Lục Tốn, Tả Từ. ❉ Thêm lượt chức năng Trường Bản, Long Tranh Hổ Đấu, Đài Trảm Tướng. ❉ Thêm chức năng tiêu xe đỏ. ❉ Mở rộng hệ thống nâng cấp bảo thạch ❉ Update 10 danh hiệu siêu buff.

Download Apk Hack (64.9 MB)

Quan Vân Trường 1.1.1 for Android 4.1+ APK Download

Version: 4.1+

Update on: 12/07/2017

Signature: 45faa02c829342435e4265873987902e50a38e35 Quan Vân Trường 1.1.1 apk safe verified

APK File SHA1: e99ee58fabd87646488d2728e50cd3a222bd3a8e

What's new: Improved Performance

LH Admin: 0984.577.247 Mua Bản VIP (58 MB) Download iOS (155 MB)

Bình luận