Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Quan Vân Trường Yêu cầu Update
Quan Vân Trường v1.3.0 for Android 4.1+ APK Download

Version: 4.1+

Update on: 08/11/2017

Signature: 45faa02c829342435e4265873987902e50a38e35 Quan Vân Trường v1.3.0 apk safe verified

APK File SHA1: e99ee58fabd87646488d2728e50cd3a222bd3a8e

What's new: Fix Bugs

Download APK Hack (52 MB) Hỏi Đáp Cách Hack Game (52 MB) Download MOD VIP (64.9 MB)

Quan Vân Trường 1.2.0 for Android 4.1+ APK Download

Version: 4.1+

Update on: 1/9/2017

Signature: 45faa02c829342435e4265873987902e50a38e35 Quan Vân Trường 1.2.0 apk safe verified

APK File SHA1: e99ee58fabd87646488d2728e50cd3a222bd3a8e

What's new: ❉ Cập nhật 12 Thần Tướng: Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Liêu, Từ Hoảng, Gia Cát Lượng, Điêu Thuyền, Điển Vi, Hoa Đà, Lỗ Túc, Chu Du, Lục Tốn, Tả Từ. ❉ Thêm lượt chức năng Trường Bản, Long Tranh Hổ Đấu, Đài Trảm Tướng. ❉ Thêm chức năng tiêu xe đỏ. ❉ Mở rộng hệ thống nâng cấp bảo thạch ❉ Update 10 danh hiệu siêu buff.

Download Apk Hack (64.9 MB)

Quan Vân Trường 1.1.1 for Android 4.1+ APK Download

Version: 4.1+

Update on: 12/07/2017

Signature: 45faa02c829342435e4265873987902e50a38e35 Quan Vân Trường 1.1.1 apk safe verified

APK File SHA1: e99ee58fabd87646488d2728e50cd3a222bd3a8e

What's new: Improved Performance

LH Admin: 0984.577.247 Mua Bản VIP (58 MB) Download iOS (155 MB)

Bình luận