Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Kiếm Khách Yêu cầu Update
Kiếm Khách v1.90 for Android 3.0+ APK Download

Version: 3.0+

Update on: 27/03/2018

Signature: 0bdb4053ef013196162d7b6f00da59efb381de16 Kiếm Khách v1.90 apk safe verified

APK File SHA1: 283ca670b472c83e515d983f13504a03ef1b2976

What's new: - Kết hôn - Chuyển phái - Phụ bản mới - Thú mới - Hệ thống trang bị thú - Thời trang mới - Pháp bảo mới - Hệ thống boss liên server

Download Game XAPK (377 MB) Hỏi Đáp Cách Hack Game (377 MB)

Kiếm Khách 1.7.5 for Android 3.0+ APK Download

Version: 3.0+

Update on: 07/05/2017

Signature: 0bdb4053ef013196162d7b6f00da59efb381de16 Kiếm Khách 1.7.5 apk safe verified

APK File SHA1: 283ca670b472c83e515d983f13504a03ef1b2976

What's new: Sửa lỗi chat trong game

Download APK Hack (335 MB)

Bình luận