Tải Game Archery Master 3D Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Archery Master 3D Yêu cầu Update
Archery Master 3D 2.8 for Android 2.1+ APK Download

Version: 2.1+

Update on: 1/12/2017

Signature: 9dbf6ce1def6bca7ff7801360dc8c07b481eb691 Archery Master 3D 2.8 apk safe verified

APK File SHA1: eb13d6503f9efd274e331c627153659c3fd0e561

What's new: Fixed some minor bugs in the last update. Thanks.

Download APK Hack (21 MB) Hỏi đáp - Thảo luận (2 MB)

Archery Master 3D 2.7 for Android 2.1+ APK Download

Version: 2.1+

Update on: 30/11/2017

Signature: 9dbf6ce1def6bca7ff7801360dc8c07b481eb691 Archery Master 3D 2.7 apk safe verified

APK File SHA1: eb13d6503f9efd274e331c627153659c3fd0e561

What's new: Fixed some crash bugs of the game. Thanks.

Download APK Hack (21 MB) Hỏi đáp - Thảo luận (2 MB)

Archery Master 3D 2.5 for Android 2.1+ APK Download

Version: 2.1+

Update on: 20/08/2017

Signature: 9dbf6ce1def6bca7ff7801360dc8c07b481eb691 Archery Master 3D 2.5 apk safe verified

APK File SHA1: eb13d6503f9efd274e331c627153659c3fd0e561

What's new: Added 5 bow sights scopes to help you zoom in the target. Thanks.

Download APK Hack (21 MB)

Archery Master 3D 2.4 for Android 2.1+ APK Download

Version: 2.1+

Update on: 06/08/2017

Signature: 9dbf6ce1def6bca7ff7801360dc8c07b481eb691 Archery Master 3D 2.4 apk safe verified

APK File SHA1: eb13d6503f9efd274e331c627153659c3fd0e561

What's new: V2.4: Sửa các vấn đề đăng nhập hàng ngày và một số lỗi khác của trò chơi. Cảm ơn.

Download APK Hack (20 MB)

Bình luận