Tải Game Torchlight Mobile Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Link Tải Giành Cho VIP

Link Tải Miễn Phí

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Torchlight Mobile Yêu cầu Update
Torchlight Mobile v2.3 for Android 2.1+ APK Download

Version: 2.1+

Update on: 15/01/2018

Signature: 29efa84f5278742e3ca2d6af0ca9048c8397fc4e Torchlight Mobile v2.3 apk safe verified

APK File SHA1: 56e6dbf21b20adc6c6fa9b032b87af8a1bd0c7bb

What's new:

Download APK HACK VIP (1 MB)

Torchlight Mobile 1.3 for Android 2.1+ APK Download

Version: 2.1+

Update on: 28/08/2017

Signature: 29efa84f5278742e3ca2d6af0ca9048c8397fc4e Torchlight Mobile 1.3 apk safe verified

APK File SHA1: 56e6dbf21b20adc6c6fa9b032b87af8a1bd0c7bb

What's new: Fix bug crash

LH Admin 0984.577.247 (0 MB)

Torchlight Mobile 1.2 for Android 2.1+ APK Download

Version: 2.1+

Update on: 14/08/2017

Signature: 29efa84f5278742e3ca2d6af0ca9048c8397fc4e Torchlight Mobile 1.2 apk safe verified

APK File SHA1: 56e6dbf21b20adc6c6fa9b032b87af8a1bd0c7bb

What's new: OPEN BETA CHÍNH THỨC

Download APK TUT (44 MB) Download APK Hack V1 (34 MB) Download APK Hack V2 (27 MB)

Bình luận