Tải Game Wukong – Ngộ Không Kỳ Truyện Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Link Tải Giành Cho VIP

Link Tải Miễn Phí

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Wukong – Ngộ Không Kỳ Truyện Yêu cầu Update
Wukong – Ngộ Không Kỳ Truyện 2.2.0 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.3.2+

Update on: 11/11/2017

Signature: d7adf7c3f3059fd48643d738f16293700e10977c Wukong – Ngộ Không Kỳ Truyện 2.2.0 apk safe verified

APK File SHA1: eeb3f032851a2f51cc5336cd4d495cf4dfa1b58c

What's new: 1.Thêm Tượng Quốc Vương 2.Mở Cấp giới hạn đến cấp 90 3.Mở Chương 6 mới 4.Mở chức năng Trang bị Cưỡi và có thể Đúc trang bị Cưỡi cấp 50 5.Phân Phối Quốc Khố

Download APK Hack (326 MB)

Wukong – Ngộ Không Kỳ Truyện 1.5 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.3.2+

Update on: 06/09/2017

Signature: d7adf7c3f3059fd48643d738f16293700e10977c Wukong – Ngộ Không Kỳ Truyện 1.5 apk safe verified

APK File SHA1: eeb3f032851a2f51cc5336cd4d495cf4dfa1b58c

What's new: 1.Thêm Tượng Quốc Vương 2.Mở Cấp giới hạn đến cấp 90 3.Mở Chương 6 mới 4.Mở chức năng Trang bị Cưỡi và có thể Đúc trang bị Cưỡi cấp 50 5.Phân Phối Quốc Khố

Download APK Hack (43 MB)

Wukong – Ngộ Không Kỳ Truyện 1.0 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 2.3.2+

Update on: 24/08/2017

Signature: d7adf7c3f3059fd48643d738f16293700e10977c Wukong – Ngộ Không Kỳ Truyện 1.0 apk safe verified

APK File SHA1: eeb3f032851a2f51cc5336cd4d495cf4dfa1b58c

What's new:

Download APK Hack v1 - No Root (43 MB) Download APK Hack v2 - Root (40 MB)

Bình luận