Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Honkai Impact 3 Yêu cầu Update
Honkai Impact 3 v2.0.2 for Android 4.3+ APK Download

Version: 4.3+

Update on: 12/04/2018

Signature: ec330db8c45c5cceb66797163779bf1d186aecaf Honkai Impact 3 v2.0.2 apk safe verified

APK File SHA1: 8b7d8d626f46385ecddaf7fd308df2909515fb67

What's new:

Download APK Hack V2 (77 MB) Download APK Hack V3 (77 MB) Hỏi Đáp Cách Hack Game (77 MB)

Honkai Impact 3 v2.0.0 for Android 4.3+ APK Download

Version: 4.3+

Update on: 15/03/2018

Signature: ec330db8c45c5cceb66797163779bf1d186aecaf Honkai Impact 3 v2.0.0 apk safe verified

APK File SHA1: 8b7d8d626f46385ecddaf7fd308df2909515fb67

What's new: 1.Nhân vật mới【Black Nucleus】,【Wolf's Dawn】tham chiến. 2.Ngoại truyện Bronya mới-Chọn cõi mơ 3.Thêm vũ khí và vết thánh mới 4.Thêm ải event mới: Ảo Tưởng Hoeru 5.Thêm hệ thống mới: Ký túc xá 6.Mở chương 5

Download APK Hack v2 (75 MB) Download APK Hack v3 (75 MB) Download APK Hack v4 (75 MB) Hỏi Đáp Cách Hack Game (75 MB)

Honkai Impact 3 1.8.0 for Android 4.3+ APK Download

Version: 4.3+

Update on: 01/01/2018

Signature: ec330db8c45c5cceb66797163779bf1d186aecaf Honkai Impact 3 1.8.0 apk safe verified

APK File SHA1: 8b7d8d626f46385ecddaf7fd308df2909515fb67

What's new:

Download APK Hack v2 (66 MB) Download APK Hack v3 (66 MB) Hỏi Đáp Cách Hack Game (943.4 MB)

Bình luận