Tải Game Wukong – Ngộ Không Kỳ Truyện Supper VIP Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Link Tải Giành Cho VIP

Link Tải Miễn Phí

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Wukong – Ngộ Không Kỳ Truyện Supper VIP Yêu cầu Update
Wukong – Ngộ Không Kỳ Truyện Supper VIP v2.2.0 for Android 5.3+ APK Download

Version: 5.3+

Update on: 11/11/2017

Signature: ec330db8c45c5cceb66797163779bf1d186aecaf Wukong – Ngộ Không Kỳ Truyện Supper VIP v2.2.0 apk safe verified

APK File SHA1: 8b7d8d626f46385ecddaf7fd308df2909515fb67

What's new: 1.Thêm Tượng Quốc Vương 2.Mở Cấp giới hạn đến cấp 90 3.Mở Chương 6 mới 4.Mở chức năng Trang bị Cưỡi và có thể Đúc trang bị Cưỡi cấp 50 5.Phân Phối Quốc Khố

Download APK Hack VIP (46 MB)

Bình luận