Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Free Fire – Battlegrounds Yêu cầu Update
Free Fire – Battlegrounds 1.19.2 for Android 4.0.3+ APK Download

Version: 4.0.3+

Update on: 22/06/2018

Signature: 710caeace4d6814d396745eb89f1ce95c42522f7 Free Fire – Battlegrounds 1.19.2 apk safe verified

APK File SHA1: 91841d2137cad55083713100bd90db4385c258cb

What's new: 1. Chế độ chơi mới - Tốc chiến 2. Khe kĩ năng cho nhân vật 3. Vòng Quay May mắn - Nhận 1 vòng miễn phí mỗi ngày để có cơ hội nhận nhiều vật phẩm thời trang 4. Skin cho vũ khí 5. Vật dụng mới - Thùng xăng (có thể bị phá hủy gây sát thương) 6. Vật phẩm tiếp tế mới - bản đồ kho báu 7. Nhân vật mới Kla võ sĩ Muay thai 8. Chế độ Đường đua tử thần đã xuất hiện trong Đảo Thiên Đường 9. Hỗ trợ các thiết bị Android có màn hình lớn

Download Game XAPK MOD V4 (325 MB) Download Game XAPK MOD V7 (332 MB) Download Game XAPK MOD V8 (332 MB) Hỏi Đáp Cách Hack Game (235 MB)

Free Fire – Battlegrounds 1.19.0 for Android 4.0.3+ APK Download

Version: 4.0.3+

Update on: 22/06/2018

Signature: 710caeace4d6814d396745eb89f1ce95c42522f7 Free Fire – Battlegrounds 1.19.0 apk safe verified

APK File SHA1: 91841d2137cad55083713100bd90db4385c258cb

What's new: 1. Chế độ chơi mới - Tốc chiến 2. Khe kĩ năng cho nhân vật 3. Vòng Quay May mắn - Nhận 1 vòng miễn phí mỗi ngày để có cơ hội nhận nhiều vật phẩm thời trang 4. Skin cho vũ khí 5. Vật dụng mới - Thùng xăng (có thể bị phá hủy gây sát thương) 6. Vật phẩm tiếp tế mới - bản đồ kho báu 7. Nhân vật mới Kla võ sĩ Muay thai 8. Chế độ Đường đua tử thần đã xuất hiện trong Đảo Thiên Đường 9. Hỗ trợ các thiết bị Android có màn hình lớn

Download Game XAPK MOD v4 (325 MB) Hỏi Đáp Cách Hack Game (235 MB)

Free Fire – Battlegrounds 1.17.4 for Android 4.0.3+ APK Download

Version: 4.0.3+

Update on: 08/06/2018

Signature: 710caeace4d6814d396745eb89f1ce95c42522f7 Free Fire – Battlegrounds 1.17.4 apk safe verified

APK File SHA1: 91841d2137cad55083713100bd90db4385c258cb

What's new: New Features 1. New map fully released - Purgatory 2. Fire Pass Fire Pass is open to all. Collect badges to unlock 10,000 diamonds worth of rewards by completing missions. 3. New character - Maxim the Glutton 4. New pistol - M500 revolver 5. New loadout - Scan 6. Ziplines (only available in Purgatory) 7. Death spectate and reporting for squads 8. Guild Glory system 9. Guild leaderboards 10. Brand new lobby & store UI

Download Game XAPK MOD v4 (290 MB) Download Game XAPK MOD v7 (290 MB) Download Game XAPK MOD v8 (290 MB) Hỏi Đáp Cách Hack Game (235 MB)

Bình luận