Tải Game 2047 Covenant Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Link Tải Miễn Phí

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật 2047 Covenant Yêu cầu Update
2047 Covenant v1.0.1 for Android 4.3+ APK Download

Version: 4.3+

Update on: 05/05/2018

Signature: f75ba037b1a95bb0ba06fc420010f1dda82bc17a 2047 Covenant v1.0.1 apk safe verified

APK File SHA1: 9d89a0fbb53a1e173d787eb216441f5652e19bd0

What's new:

2047 Covenant v1.0.0 for Android 4.3+ APK Download

Version: 4.3+

Update on: 06/03/2018

Signature: f75ba037b1a95bb0ba06fc420010f1dda82bc17a 2047 Covenant v1.0.0 apk safe verified

APK File SHA1: 9d89a0fbb53a1e173d787eb216441f5652e19bd0

What's new:

Download APK Hack (217 MB)

Bình luận