Tải Game Re: 더 스컬 : 방치형 RPG Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Link Tải Miễn Phí

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật Re: 더 스컬 : 방치형 RPG Yêu cầu Update
Re: 더 스컬 : 방치형 RPG v1.0.6530 for Android 4.4+ APK Download

Version: 4.4+

Update on: 13/05/2018

Signature: 0c94413eb128e55a343463762463d4641ed8f5ba Re: 더 스컬 : 방치형 RPG v1.0.6530 apk safe verified

APK File SHA1: 85f76828fd6df4d5688ec16692c2e47a6979bdb0

What's new: ▶ 이벤트 시작 - 더 스컬 퀴즈쇼 ! 이벤트 시작 ▶ 이벤트 종료 - 모니와 함께하는 삼행시 이벤트! 이벤트 종료 ▶ 시스템 추가 - 길드 출석 컨텐츠 추가 - 길드 무기고 컨텐츠 추가 ▶ 시스템 개선 - 도굴 화면 리뉴얼 ▶ 컨텐츠 추가 - 갓쥐 무기 6종 추가 - 초상화 2종 추가 - 뼈조각 특화 도굴꾼 '다구리' 추가 및 다구리 패키지 출시 - 길드에서 얻은 명예 인증서로 구매 가능한 전용 무기 상자 출시 ▶ 밸런스 조정 - 최대 길드원 15 -> 20명 상향 ▶ 유저 편의 개선 - 유저 정보에 현재 접속 여부 표시 (2분 내 접속 시 "접속 중"표시) - 일부 초상화 능력치가 적용되지 않았던 문제 수정 - 길드에 소속 중이더라도 다른 길드의 정보 확인이 가능하도록 팝업 버튼 추가

Bình luận