Tải Game 少女前線 Girls’ Frontline Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Link Tải Miễn Phí

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật 少女前線 Girls’ Frontline Yêu cầu Update
少女前線 Girls’ Frontline 2.013_160 for Android 4.0+ APK Download

Version: 4.0+

Update on: 15/06/2018

Signature: 25fcfa675dd312f588a6e9aebf65f765b09a898f 少女前線 Girls’ Frontline 2.013_160 apk safe verified

APK File SHA1: f1aebf9e8ab90997f136cebac24b1af857e74dcf

What's new: 全新AR(擴增實境)功能實裝 指揮官現在可以和心儀的戰術人形合影啦! 更新內容 新增:令人心動的拍照功能。 新增:查看每一項後勤任務的單小時收益。 新增:一鍵選擇兩星人形或裝備。 新增:當「床位」、「倉庫」已滿時,出現提示框,可選擇前往「工廠」、「研發」或「快捷購買」。 新增:震動提示功能。 1.獲得「五星戰術人形」、「五星裝備」、「金色前綴的戰術妖精」時的以震動提示。 2.「計劃模式」結束時的以震動提示。 震動功能可在「設置」中選擇關閉震動提示。(該功能僅在部分手機中適用) 新增:排行榜中記錄的梯隊狀態,可顯示裝扮換裝及心智升級後的人形頭像。 修復:與人形合影的美麗瞬間無法正常存儲到相冊的問題。 修復:部分文字問題。

Download APK Hack (75 MB)

Bình luận