Tải Game 바바리안M Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật 바바리안M Yêu cầu Update
바바리안M 2.4.8 for Android 4.2+ APK Download

Version: 4.2+

Update on: 25/01/2019

Signature: ec330db8c45c5cceb66797163779bf1d186aecaf 바바리안M  2.4.8 apk safe verified

APK File SHA1: 8b7d8d626f46385ecddaf7fd308df2909515fb67

What's new: 1. 기부 던전 금액 조정 1) 현재 3억에서 -> 1억으로 조정. 2. 기부 던전의 보상 조건 및 보상 내용 1) 보상 조건 : 기부 던전의 누적 기부 금액이 5억 이상 유저분. 2) 보생 내용 : 보상 조건을 만족하시는 유저분에게 기부 던전 창을 열면 "보상 수령 버튼" 이 활성화됩니다, 보상 버튼을 누르시면 기부 1단계에 해당하는 배지가 채팅창 가장 앞쪽에 생성됩니다.

Download APK (UNSIGN) (97.39 MB )

Bình luận