Tải Game 페이트/그랜드 오더 Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Link Tải Miễn Phí

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật 페이트/그랜드 오더 Yêu cầu Update
페이트/그랜드 오더 1.2.2 for Android 4.0.3+ APK Download

Version: 4.0.3+

Update on: 14/11/2018

Signature: b83e0f6d8603fe424cad81c8465b5d0ca308c27f 페이트/그랜드 오더 1.2.2 apk safe verified

APK File SHA1: d68f881defc5a954772f9e9c1abcc6d1b377f05c

What's new: *발생 중인 버그 및 오류가 수정되었습니다. 한국 FGO 1주년! 다가올 업데이트와 이벤트를 기대해 주세요! 원작자 나스 키노코 집필, 방대한 볼륨의 스토리 콘텐츠 '제6특이점 신성원탁영역 카멜롯'을 클리어하세요!

Download APK (SIGN) (56.53 MB )

Bình luận