Tải Game 프렌즈런 for Kakao Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Link Tải Miễn Phí

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật 프렌즈런 for Kakao Yêu cầu Update
프렌즈런 for Kakao 166 for Android 4.1+ APK Download

Version: 4.1+

Update on: 21/12/2018

Signature: 455ff9819009a1afd23d0f5a9a8ec5e3f61fa0c0 프렌즈런 for Kakao 166 apk safe verified

APK File SHA1: e7da765e0f3bf9c82e2d3f573675e524eb72c122

What's new: - 신규 각성 캐릭터 히어로 무지 추가 - 신규 유물 2종 추가 - 펫 및 유물 밸런스 패치 - 일부 버그 수정

Download APK (SIGN) (87.2 MB )

Bình luận