Tải Game 마이리틀셰프 : 3분요리 레시피 Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Link Tải Miễn Phí

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật 마이리틀셰프 : 3분요리 레시피 Yêu cầu Update
마이리틀셰프 : 3분요리 레시피 40500 for Android 4.1+ APK Download

Version: 4.1+

Update on: 21/12/2018

Signature: 669b641ff5d8da0edc802f3718abccaf2b525c28 마이리틀셰프 : 3분요리 레시피 40500 apk safe verified

APK File SHA1: bacccca1aaa927a675eb1df57c55cd8bba4c1074

What's new: 3분 요리게임! 마이리틀셰프 새로운 소식! 1. 상점 구조 변경 및 신규 패키지 상품 추가 2. 일부 식당 난이도 하향 3. 렉 현상 완화 및 내 친구들 시스템 추가 4. 기타U.I 변경 및 오브젝트 보강

Download APK (SIGN) ( 97.5 MB)

Bình luận