Tải Game 액스(AxE) Miễn Phí

How to install APK / XAPK file

Link Tải Miễn Phí

Tất cả phiên bản Yêu cầu cập nhật 액스(AxE) Yêu cầu Update
액스(AxE) 2.5.5 for Android 4.2+ APK Download

Version: 4.2+

Update on: 29/04/2019

Signature: 770ba43e0a23311de37763494a724e6beb496bda 액스(AxE)  2.5.5 apk safe verified

APK File SHA1: 8c5d89c4268b6d350731ebfbfc4c101a9a68ae14

What's new: '[2019년 4월 봄날 액스 업데이트] ▶ 자원 쟁탈전 추가 ▶ 캐릭터 레벨 확장(220레벨) ▶ 강화 레벨 확장(+40강) ▶ 스킬북 시스템 ▶ 신규 날개 추가(정의의 날개)

Download APK (SIGN) (99.56 MB )

Bình luận