• Copy link:

https://www.facebook.com/profile.php?=75816879

• Hướng dẫn:
Giới thiệu sơ qua nhé:
Khi bạn đăng 1 status kèm link trên, nếu bạn của bạn bấm vào link đó thì sẽ ra trang cá nhân của chính người click vào link đó

Áp dụng: Ví dụ nhé, bạn có thể post 1 status với nội dung sau:
+ Hôm nay nhớ người yêu quá, đây là fb của người yêu mình https://www.facebook.com/profile.php?=75816879
+ Đù má giờ mới biết bạn mình là gay, đây là fb nó https://www.facebook.com/profile.php?=75816879
Bạn có thể chế thêm nhiều status khác hay hơn. Chúc bạn thành công!

Bình luận