Đầu tiên, để thực hiện thủ thuật nàu, bạn cần biết id FB của mình. Tham khảo cách lấy id tại: Hướng dẫn lấy id FaceBook đơn giản
Sau khi đã lấy được ID cần tag, các bạn copy code sau và dán vào ô comment hoặc status:
@[id:0]
Trong đó, “id” bạn nhập ID cần tag vào rồi “Gửi” thôi!
Đơn giản như vậy đó, chúc thành công!

Bình luận