Thủ thuật viết status facebook trống (Chỉ có một khoảng trắng) , nghĩa là bạn bè của bạn chỉ thấy tên bạn viết trạng thái mới mà không thấy có chữ gì
+ Cách làm : đơn giản chỉ cần gõ @[0:0: ] vào nơi cần post hoặc giữ phím alt+0173 ( cái này comment cũng dùng được nhé) là được

Bình luận