Trước khi các bạn đọc bài này thì mình có 1 lưu ý là thủ thuật này không hiện trên mobile nhé, chỉ hiển thị trên máy tính thôi

http://www.facebook.com/connect/uiserver.php?app_id=2915120374&display=touch&method=stream_publish&redirect_uri=http://www.facebook.com&async&action_links=[{“text”:”Yêu”,”href”:”https://www.fb.com/”}]&attachment={‘media’:[{‘type’:’image’,’src’:’#’,’href’:’https://www.fb.com/’}],’description’:”,’properties’:{‘Click+’:{‘text’:’Yêu’,’href’:’http://www.facebook.com’}}}

+ Trong đó có từ “yêu” và 2 link “https://www.fb.com” bạn có thể thay thành bất kì từ và link gì bạn muốn.
VD: Từ “yêu” có thể thay là “fuck” hay “hate”
Link “https://www.fb.com” thì có thể thay là link trang profile của bạn hoặc bất kì trang nào
Đến đoạn này rồi thì nó sẽ chuyển sang trang facebook dành cho mobile, bạn hãy viết status vào ô comment rồi bấm “share” hoặc “chia sẻ” là được nhé!

Bình luận