Bản tin Game Avatar ngày 11-6-2014

Chuẩn bị khoảng 50lượng
1:đăng nhập tp thần thoại lúc 12h30
2:chăm farm rùi đi 1 vòng quanh côg viên
3: đáh 5 ván tien len nhớ là thua 5 ván nha
4:cho ăn xin 5-10 fát
5:ra khu wuay số 58 đứng đây tự sướg 5 đến 10 phút
6:quay số gốc 90 khoảng 2 đến 3 fát là ra..
Đã test thàh côg 3 nick mới dám shae cho ae..
Chúc ae thàh công
Nguồn: nkoctjn

Bình luận