Bản tin Game Avatar ngày 26-8-2014

A.C.E thấy có ích thỳ 1 like nha không hưữ íck thỳ miễn cmt
.¤minh sẽ chỉ ae 1 cáck chi tiết về mấy vụ đập đồ prồ của minh . (từng full n.c và đã bán ) mấy hum nay bị phiền quá ae có gì alô . minh đã chỉ ae r xin dung nt tốn lắm
¤đầu tiên ae kần chuẩn bị 7»10phát . sau khi đã đủ ae . dùng pbản chuyển nhân vật . cho mkn thật nhiu vô. rồy vô nick9 đâp đồ (không dc thoát đấy) ae chuyển mạng sang 2g cho lang tối đa . ae cứ binh tĩnh đập (ví dụ : ae nâng rơm 6 . ae chuyển sang lg nc tầm 7»10phát rồy mac rơm 5 vào nc.bầng xu nha 7»10phat r tháo ra shập lưư ý njk phả 0luong nha) tầm 16h ae nâng cấp nha .
.
Nguồn: chia sẻ

Bình luận