Bản tin Game Avatar ngày 30-7-2014

Cái này mình tự nghĩ ra nhé test thành công khá nhiều
Nói ngắn gọn cho ae dễ hiểu nhé! Khi ta vào khu cao cấp gặp
thằng npc nâng cấp đồ ý! Đầu nó báo 1 nick nào đó đã nâng
cấp vật phẩm thành công! Thì lúc đó ta không nên nâng cấp món
đồ giống như thế mà phải nâng cấp đồ khác!
Vd: Vừa có đứa nâng cấp cánh vệ thần thành công thì ta không
nên nâng cấp cánh vệ thần nữa mà nâng cấp mũ, chong chóng,
cục vàng…
Ta để nó báo như thế khoảng 3 lần rùi mới nâng cấp đồ của
mình! Ko nên ấn nhanh, cứ từ từ thôi!
Đảm bảo nhiều nhất 5 phát là thành công! Đồ cấp 5,6 khoảng 10 phát
mình đã nâng cấp thành công mũ lưỡi trai cấp 6, cánh vệ thần
tình yêu cấp 5, cánh vệ thần cấp 6,chong chóng cấp 5!
chúc thành công
Nguồn: thuanphan619

Bình luận