Bản tin Game Avatar Online ngày 7-7-2014

Mình nghĩ chẮt chƯa Ai ChiA sẼ cÁch nÀy đÂu….NhƯq ChẮt nhìu NgừỜi chưA pik cÁch nÀy….Ai pik rỒi thỲ thUi nhÉ
—-Vào vấn đỀ lUn nhÉ…..
+A,e tải pb Tự tìm NPC hay pb nhẬp sỐ luỢq mua củq đc……
Xong…..
+Tìm đẾn T.kim hoAn……
+Nhấp vào bán ngọc huyền bí
+Sẽ có nhập số lựợng bÁn
+Ta nhẬp Vào là : 500000 hoặc 800000 nhé……
+ rỒi Ok ( nó sẽ đơ khoẢng 10s,Đừq thoat ra nhÉ) …..chỜ xiu thÔi lÀ sẼ thẤy 4500 bay lên thUi…..hi ,Nhanh hƠn nhìu so vs auto click nh:)
=>> mình chi mớ test trÊn Android 4.2.2 va rAm 512 thÔi ( Bay jờ mún kÓa NHB bán mà cũq kô cÓ)….. MÁy java thỳ nEn dùq mÁy Ram manh nhé………(Mua KCX cŨq vậy nhug NhẬp sl ých thUi nhÉ . tẦm 50000 là vừa)
—-Nào test thử nhé …. thấy hay thì like Cho mìh 1 like nhé . Côq viet mỖj tAy qÁ nÈk…hi
nguồn khanh1996love

Bình luận