Bản tin Game Avatar Online ngày 9-7-2014

Hôm nay mình vưà test xong
Ae vào tp diêu kì tầm 3h ság vào chăm farm thu hoach ra ngoai ô ăn 6 kai banh mỳ vào công vien cho 10phat thoát ra vào farm báo danh ,vào khu quay số 37 ae nhap auto click định vị từ khoảng giữ từ từ bật auto click,hết 200k nếu rương đựng đc nhiều
Káj này quan trọng nè.
Ae vào rương thấy có râu bố gjà là thanh công uì đó.còn 2thẻ fee ae nhấp thả 2 phát ở 70độ mở vào rương thấy ctt v.v
Test đk 2nick ùi.

Bình luận