Bản tin Hiệp Sĩ Online ngày 28-8-2014

Thức đêm cũng có lắm chuyện hài
Hai lần treo máy hai lần die
Cứ train,cứ up rồi lại chết
Nỗi lòng đâu biết tỏ cùng ai
.
.
.
Lại chuyện đồ cam chỉ số cùi
Nhặt được nó rồi cũng thấy vui
Đồ cam gì mà thua đồ trắng
Lỡ nhặt được rồi.Vất đi thôi
.
.
.
Vẫn chuyện mấy anh tạo cánh nhầm
Không biết hay là vốn bị hâm
Diễn đàn bàn tán đầy ra đấy
Có khi số nó bị chơi khăm
.
.
.
Lại là sự kiện đón trung thu
Chưa thấy gì cả vẫn lu bu
Adm với mod nào cho biết
Trung thu trăng sáng chắc thành mù
.
.
.
Bản tin buổi sáng đến đây thôi
Những tin sốt dẻo cũng có rồi
Diễn đàn cập Nhật thêm tin mới
Anh em hãy chờ tin của tôi
Hãy quẩy lên nào anh em ơi
Buổi sáng hôm nay cũng mát trời
Có lông thì cũng gần đủ đấy
Nhanh up cánh nào để đi chơi
Bài:315
Cũng vẫn là chuyện up trong đêm
Anh em đề nghị có khu thêm
Treo máy xuyên đêm bị đồ sát
Thà rằng đi ngủ.Bố éo thèm
Bài:315
Lại có một thằng tạo cánh ra
Nó tạo tất cả cái thứ ba
Nó chê cái cánh cùi bà cố
Ước gì mình được giống người ta
Dạo này chẳng up cũng chẳng treo
Không phải đại gia nên vẫn nghèo
Không tiền nạp thẻ mua thánh giá
Nhìn top mà thèm.Không dám theo
Bài:315
Lại thêm vấn đề mới xảy ra
Anh em bức xúc cũng bởi vì
Giao dịch vàng mà tốn tiền quá
Adm fix lại giúp người ta
Bài:315
Lại rộ lên rồi chuyện bán Bang
Rao chán chẳng ai muốn ngó ngàng
Lập bang làm gì cho tốn kém
Nghĩ có bang rồi.Oách với Sang
¤Nguồn: Forum về lờ

Bình luận