Bản tin ngày thi đại học hài hước bá đạo

Bạn Đoàn Khánh Minh ở Vĩnh Lộc gửi mail từ địa
chỉ [email protected] chia sẻ: ” Đề năm nay không khó, em làm sai có 1 câu, còn các câu còn lại em đéo làm.”
Bạn Vũ Công Chức ở Vĩnh Long có email vl_ [email protected] chia sẻ: ” Đề năm nay vừa sức với các bạn và quá sức đối với em.”
Thí sinh:
“Đề năm nay dễ” – một thí sinh vừa rớt tốt nghiệp cho biết
“Em nắm trong tay khoảng 8đ còn 2đ nằm mẹ nó trên giấy nháp”
“Em thi ngành tài chính – hải quan nhưng có lẽ cuối đợt này em ra đảo làm hải quân.”
“Cơ bản là đề không khó, em làm đủ 4 bước: đọc đề, chửi thề, xé đề, đi về”
“Đề năm nay dễ, nhưng em đéo biết làm” “Nội dung đề thi đều nằm trong chương trình học mà bộ đéo cho mở sách”
“Trắc nghiệm em làm hết, dư giờ nhưng đéo biết đúng hay sai, còn môn toán em có chép full lời bài Cơn mưa ngang qua hi vọng đạt điểm tối đa”
Phụ huynh: “Đưa cháu nó đi thi cho bằng bạn bằng bè chứ ở
nhà mua sẵn cặp bò với bầy vịt cho cháu nó cả
rồi”
nguồn: hài voãi

Bình luận