Cách bay trên bầu trời Game Avatar

Nguồn:Kagasaky
Đầu tiên,các bạn đến gần một cái ghế nào đó nhưng không ngồi lên,sau đó chọn hành động>nằm,r tiếp tục chọn hành động>ngồi.Bâyh các bạn di chuyển cho nv của mk ra khỏi cái ghế,nhưng nhớ là phải giữ liên tục nếu không sẽ bị trở lại mặt đất :] khi bạn muốn dừng lại nhưng vẫn ở trên không thì chọn hành động>nằm hay ngồi đều ok hết(nhưng vẫn đang giữ di chuyển nhé).vậy là bạn đã thành siu nhơn bay trên không r =))

Bình luận