Cách tự sướng Hp, Mp trong Ninja School Online

Không biết ai biết chưa nhưng mình vẫn thử cho các bạn cùng biết. Vào vấn đề:
vd bạn có 50 hp hoặc mp, vào khu 0 người hoặc lại chỗ vắng ( đề phòng kẻ cướp) các bạn vức hết hp (mp). . . . . . . . . . . . Xong nhặt lại và xem số bình hp (mp)
p/s: xem ở ngoài chứ không phải vào hành trang nha.
Không biết mấy máy khác sao chứ mình xài s40. Pb fake v6.1
TEST VÀ (y)
nguồn ninja

Bình luận