Chi tiết Champion mới Gnar trong LMHT

Riot đã chính thức công bố những hình ảnh của Gnar – Một Yordle thời tiền sử bị đóng băng. Đi kèm là trang phục Dino Gnar rất dễ thương. Dự đoán Champion này sẽ xuất hiện trong bản cập nhật 4.14.

Kỹ năng

Nội tại: Rage Gene

Gnar tăng cơn thịnh nộ khi giao chiến. Khi thanh nộ được làm đầy, kỹ năng kế tiếp của Gnar sẽ biến nó thành Mega Gnar, cộng thêm máu, giáp, kháng phép và sát thương nhưng tốc độ di chuyển, tốc độ đánh, tầm thi triển sẽ bị giảm. Nếu Gnar không dùng kĩ năng nào, nó vẫn sẽ biến thành Mega Gnar sau vài giây. Trong dạng Mega Gnar, nộ của nó sẽ giảm dần và nó sẽ trở lại thành Mini Gnar. Nó không thể biến lại trong vài giây sau đó.

Q: Mini Gnar – Boomerang Throw

Gnar ném boomerang theo một hướng định sẵn, gây sat thương và làm chậm lên tướng địch đầu tiên nhận phải. Sau khi trúng kẻ địch, boomerang quay ngược lại gây sát thương giảm dần lên tất cả tướng địch. Nếu Gnar bắt được, thời gian hồi chiêu của sẽ giảm.

Q: Mega Gnar – Boulder Toss

Gnar ném một khối đá khổng lồ theo hướng chỉ định, gây sát thương và làm chậm lên tất cả mục tiêu . Khi nó rơi xuống, Gnar có thể nhặt lên và làm giảm thời gian hồi của kỹ năng.

W: Mini Gnar – Hyper (Nội tại)

Đòn đánhthứ ba đánh thường hay kỹ năng đều gây thêm phần trăm máu và sát thhu7o7ng phép. Khi nội tại từ Hyper được kích hoạt, hay Mega Gnar chuyển thành Gnar, nó nhận được tốc độ di chuyển sẽ giảm dần theo thời gian.

W: Mega Gnar – Wallop

Gnar dậm hai chân trước, gây sát thương và làm choáng tất cả kẻ địch trước mặt nó.

E: Mini Gnar – Hop

Gnar nhảy theo một hướng định trước và nhận thêm một lượng tốc độ đánh. Nếu Gnar nhảy vào tướng địch, nó sẻ nẩy lên theo hướng đã định. Nếu Gnar nhảy vào các minion, nó sẽ gây sát thương và làm chậm chúng.

E: Mega Gnar – Crunch

Gnar phóng người về phía trước, gây sát thương và làm chậm tất cả kẻ địch trước mặt.

R: Mega Gnar – GNAR!

Kỹ năng chỉ thực hiện ở dạng Mega Gnar. Gnar giải phóng cơn giận dữ, ném tất cả kẻ địch xung quanh nó theo hướng đã định,. Tất cả kẻ địch đều nhận sát thương và bị làm chậm. Nếu kẻ địch bị ném vào tường, trụ hoặc các công trình sẽ bị nhận thêm sát thương và bị choáng.

Bình luận