Chức năng Family trong Ngôi làng của gió 104

FAM nơi gắn kết các cư dân
của làng Gió lại với nhau
nay đã xuất hiện trong
phiên bản 1.0.4 . FAM là
chữ viết tắt của từ FAMILY,
khi gia nhập FAM thì những
thành viên của FAM sẽ trở
thành 1 gia đình lỡn với
nhau.
Điều kiện lặp FAM:
– Level nhân vật yêu cầu: 20
– Phí lập FAM: 500 Dina
Điều kiện gia nhập FAM:
– Level nhân vật yêu cầu: 10
Lặp FAM:
– Sau khi đủ điều kiện gặp
NPC “Quản lý FAM” để tiến
hành tạo FAM
– Tiến hành đặt tên FAM,
logo và slogan của FAM
Gia nhập FAM:
– Sau khi đủ điều kiện gặp
NPC “Quản lý FAM” để tiến
hành tìm FAM để gia nhập.
– Nhập tên muốn gia nhập
– Hệ thống sẽ trả về tất cả
các FAM thỏa yêu cầu tìm
kiếm và cấp độ nhà chính
của FAM đó.
– Người chơi ấn xác nhận thì
yêu cầu gia nhập FAM sẽ
được gửi tới FAM đó. Sau
khi chủ FAM hoặc quản lý
chấp nhận yêu cầu của bạn
thì bạn sẽ được vào FAM.
Bản đồ FAM:
– Sau khi lập FAM hoặc gia
nhập FAM thành công người
chơi có thể vào khu vực
riêng của FAM mình tại NPC
“Quản lý FAM”.
– Bản đồ FAM sẽ có 1 nhà
FAM, 3 mảnh ruộng trên
mặt đất, 1 mảnh ruộng dưới
tầng hầm, 1 chuồng gia súc,
1 chuồng gia cầm, 1 ao cá
và 1 shop bán gia súc gia
cầm.
– Ngoài ra còn các vật dụng
khác (xem hình bên dưới)
+ 1: Chủ FAM và quản lý
viết thông báo FAM cũng
như chấp nhận hoặc từ chối
các lời đề nghị gia nhập
FAM của người chơi khác
+ 2: Bảng quản lý FAM, mọi
thành viên trong FAM điểm
danh tại đây, chủ FAM và
quản lý FAM sẽ quản lý các
thành viên trong FAM tại
bảng này.
+ 3: Nhà chính của FAM,
nhà chính quyết định số
lượng tối đa thành viên của
FAM. Có thể nâng cấp nhà
chính 3 lần.
Bản đồ nhà chính FAM:
+ 1: Nhật ký FAM; ghi lại
các hoạt động của thành
viên trên FAM và khi số
lượng thành viên của FAM
có sự thay đổi.
+ 2: Rương FAM; nơi chứa
quỹ FAM, tất cả các hoạt
động mua bán bên trong
map FAM đều dùng đến quỹ
này. Mọi người trong FAM
có thể đóng góp tiền cho quỹ
FAM hoăc trồng trọt chăn
nuôi trên nông trại của FAM
để phát triển quỹ FAM.
Kho FAM:
– Là nơi các thành viên
trong FAM trao đổi các
nguyên liệu với nhau.
– Tuy nhiên khi lấy đồ vật
từ trong kho sẽ bị trừ đi 1 số
điểm cống hiến nhất định.
Khi không đủ điểm cống
hiến để lấy vật phẩm đó thì
không thể nào lấy được.
– Các cách tăng điểm cống
hiến:
+ Trồng trọt trong FAM:
> Tưới nước ô đất: 1 điểm
cống hiến
> Cuốc 1 ô đât: 1 điểm cống
hiến
> Thu hoạch cây trồng: +
(điểm cống hiến cho người
trồng) = (Số Gold bán
được)/100*1,3
+ Chăn nuôi trong FAM:
> Cho ăn: 1 điểm cống hiến/
lần
> Chăm sóc: 1 điểm cống
hiến/lần
> Thu hoạch sản phẩm: +
(điểm cống hiến cho người
thu hoạch) = (Số Gold bán
được)/100*1,3
+ Ủng hộ tiền: bỏ tiền vào quỹ
tiết kiệm của FAM
> + (điểm cống hiến) = (Số
tiền ủng hộ)/1000
+ Ủng hộ vật phẩm: bỏ vật
phẩm vào kho FAM
> + (điểm cống hiến) = (Số
tiền vật phẩm ủng hộ)/100
+ Ao cá FAM:
> Cho cá ăn: 1 điểm cống
hiến/lần
Ở trên là tất cả những điều cơ
bản về FAM mà mình muốn
trình bày trước với các
Nguồn Kinh Vip – kinhviptb

Bình luận