Danh sách tướng xoay tua trong LMHT tuần 96

Ashe.
Corki.
Evelynn.
Jarvan iv.
Karma.
Leblanc.
Lissandra.
Riven.
Taric.
Warwick.

Bình luận