Đi thất thú ải trong Hack Ninja School

Hướng dẫn gamer đi Thất Thú Ải NSO
I. Thời gian đi Thất thú ải
– 1 tuần các bạn đi thất thú ải được
3 ngày, bao gồm thứ 3, 5, 7
– Và 1 ngày có 2 thời điểm để đi là
9h =>> 10h30p và 21h =>> 22h30p,
báo danh là từ 9h =>> 9h29p59s và
21h =>> 21h29p59s ( Chú ý báo danh
đúng giờ nhé ^^ ), thời gian chờ là
30p, tức 9h30p ( 21h30p ) thất thú
ải mới chính thức khởi động =>>
Thời gian đi ải là 1h tròn để hoành
thành ải
– Tuy nhiên, 1 ngày chỉ đi được thất
thú ải 1 lần, ví dụ : Lúc sáng bạn đã
đi lần 1 lúc 9h thì đến tối 21h bạn
không đi được nữa, nếu vẫn party
team 6 người và cố vào ải sẽ đơ máy.
Vậy nên anh em nên cân nhắc kĩ thời
điểm để đi nhé
===> 1 tuần chỉ được báo danh đi 3
lần vượt ải thất thú
II. Điều kiện đi Thất thú ải
– Tất cả thành viên trong nhóm đều
phải có level ít nhất từ 50 trở lên
– Mọi người party nhóm 6 người mới
có thể đi được nhé và nhóm trưởng
gặp NPC Rikudou ở 1 trong 3 ngôi
trường để mở thất thú ải cho cả
nhóm, xong thành viên vào ải
III. Vượt Thất thú ải
– Điều đầu tiên sơ lược chúng ta phải
biết thất thú ải có 7 ải và trong các
ải có các quái khác nhau, có tổng
cộng 5 cột ( được gọi là mộc nhân 12
triệu HP )
– Party phải đoàn kết, chia sẻ với
nhau, không nên out game ra khi đi
– Party 6 nhưng chỉ mặc định từng
người 1 vào ải, 5 người sẽ ở chỗ
điểm chờ chờ đánh mộc nhân 12
triệu HP, còn người kia vượt ải đánh
quái
– Vượt qua ải thì người đó ra ngoài,
người tiếp theo vào ải tiếp theo,
nếu người kia chết thì người tiếp
theo vẫn vào ải đó pem quái. Cụ thể
là khi mình vào ải 1 lần rồi thì 5
người kia cũng phải lần lượt vào,
tức 6 người đều lần lượt vào thì
mình mới vào lần 2 nhé, phải lần
lượt, không phải cứ nhanh chân là
được đâu
-Chú ý :Khi người kia bị chết hay
qua ải thì cả party 6 người tập
trung đánh chết quái mộc nhân đi đã
rồi người tiếp theo mới được vào
không là mộc nhân sẽ hồi phục HP đó,
coi như công cốc công 5 người vừa
đánh, đánh xong, xong lần lượt vào
ải hay ải tiếp theo đánh quái tiếp
=>> Cứ như thế vượt qua ải rất
nhanh
– Quái mộc nhân xuất hiện khi ta đi
qua các ải và ở phòng chờ nhé, nó
như quái bù nhìn ý mà
– Sau khi vượt qua 7 ải, chúng ta sẽ
gặp boss gọi là mực ống ( Con này
rất yếu ). Và khi đánh boss này,
team 6 người đều vào 1 lúc được
nhé, và đánh xong sẽ win thất thú ải
IV. Phần thưởng khi đi Thất thú ải
– Khi đánh mộc nhân die sẽ nhận
được 1 thất thú bảo ( Mở ra sẽ được
phần quà bất ngờ )
– Win thất thú ải mỗi người được 1
thất thú bảo
– Đánh quái ở ải được Exp còn mộc
nhân không được Exp
– Khi đi thất thú ải, đánh xong quái
mộc nhân, trong party ai có vạn biến
lệnh thì người đó sử dụng để vào ải
đánh quái cùng người kia cho lẹ
– Trong khi đánh quái mộc nhân có
thể rủ mọi người ở ngoài vào giúp
sức bằng cách người ta sử dụng vạn
biến lệnh để vào, lưu ý chỉ vào phòng
chờ được thôi
– Ngoài ra trong quá trình đi thất
thú ải sẽ có rất nhiều trường hợp là
“có kẻ không mời mà đến”, bọn này
dùng vạn biến lệnh vào để ăn thất
thú bảo. Anh em chỉ cần cử ra 1
người Pk nó.
Nguồn: ninja

Bình luận