Hướng dẫn quay râu Bố Già trong Game Avatar

Tài khoản cần trên 2triệu xu nhé
Đầu tiên vô nông trại chăm sóc
Sau đó ra haoai mua món đồ đại đe rồi quay về giải trí làm ván tiến lên phòng cao thủ để thua nhé nhưng ko được bỏ lượt
Ra quay góc 107 dùng pb hỗ trợ quay y quay khu đông ngùi quay cang̀ tốt quên tp,Tâm Giao nhé
Nguồn:beBUONm4-

Bình luận