Khuyến mãi Ngọc và Trang Ngọc Bổ Trợ trong LMHT

1. Khuyến mãi đặc biệt dành
cho Ngọc và Trang Ngọc Bổ
Trợ từ ngày 01/08/2014
Hội đồng mang tới cho các
Anh hùng đợt khuyến mãi lớn
dành cho Ngọc và Trang Ngọc
từ ngày 1/8 này
Các Anh hùng đã tích lũy được
bao nhiêu IP trong những
ngày qua rồi? Đây chính là
thời điểm để các bạn mua cho
mình những bộ Ngọc Bổ Trợ
và các Trang Ngọc Bổ Trợ yêu
thích.
Hãy nhớ rằng, thời gian
khuyến mãi này sẽ bắt đầu từ
ngày 01/08/2014 đến hết
ngày 14/08/2014, giá các
Ngọc Bổ Trợ cấp III sẽ được
giảm giá 30% IP.
Đồng thời, giá IP của các
Trang Ngọc Bổ Trợ sẽ được
giảm đến 50%, chỉ còn 3150
IP cho mỗi trang ngọc (không
giảm giá RP).
Hãy nhanh tay lên nào hỡi các
bạn!
2. Giảm giá thẻ đổi tên từ
ngày 01/08 đến 14/08/2014
Trong khoảng thời gian này,
các bạn sẽ có thể thoải mái
lựa chọn một cái tên hoàn
toàn mới cho mình
Rất nhiều ý kiến từ các Anh
hùng đã được gửi tới, vì thế
Hội đồng quyết định sẽ mở
khuyến mãi dành cho Thẻ Đổi
Tên.
Dịp khuyến mãi này sẽ bắt đầu
từ ngày 1/8 đến hết ngày
14/8/2014, thẻ đổi tên sẽ
được giảm giá chỉ còn 150 RP
(giá thông thường là 450 RP).
Chú ý: Các Anh hùng hãy tránh
đặt / đổi sang tên có kí tự đặc
biệt, để không xảy ra những
lỗi không mong muốn (Ví dụ:
không chọn được tướng,…).
Hiện nay, các bạn đừng quên
chương trình khuyến mãi
100% khi quy đổi Sò sang RP
đã diễn ra!
3. Đã có thể nạp Sò bằng thẻ
Viettel từ 12 giờ ngày
1/8/2014
Hội đồng thông báo tới các
bạn một lựa chọn mới để có
thể nạp Sò
Trong thời gian qua, Hội đồng
nhận được rất nhiều ý kiến về
việc nạp Sò bằng các loại thẻ
điện thoại. Vì thế, từ 12 giờ
trưa ngày 1/8/2014, Hội đồng
mở lại chức năng nạp Sò bằng
thẻ Viettel.
Các Anh hùng nay sẽ có thêm
lựa chọn để nạp Sò và mua
những vật phẩm yêu thích.
Hiện nay, các bạn đừng quên
chương trình khuyến mãi
100% khi đổi Sò sang RP
đang diễn ra!
4. Khuyến mãi 30% tướng và
trang phục Cailtyn duy nhất
ngày 01/08/2014
Hội đồng sẽ mang đến khuyến
mãi đặc biệt dành cho tướng
Cailtyn duy nhất ngày
01/08/2014
Chỉ duy nhất trong ngày
01/08/2014, tướng Cailtyn và
các trang phục của mình sẽ
được khuyến mãi 30%, cụ thể
như sau:
Tướng Caitlyn 199 RP > 139
RP
Caitlyn Sĩ Quan 199 RP > 139
RP
Caitlyn Săn Bắn 199 RP > 139
RP
Caitlyn Du Kích 199 RP > 139
RP
Nguồn: Tình Nguyễn

Bình luận