Kĩ năng Champ mới trong Liên Minh Huyền Thoại

Passive: Rage Gene
Q: Mini Gnar – Boomerang Throw
W: Mini Gnar – Hyper (passive)
E: Mini Gnar – Hop
R: Mega Gnar – GNAR!

Thụ động: Rage Gene Q: mối đe dọa Mini – Ném Boomerang W: mối đe dọa Mini – Hyper (thụ động) E: mối đe dọa Mini – Hop R: Mega mối đe dọa – một mối đe dọa!
Nguồn: LMht

Bình luận