Kinh nghiệm chơi Kiếm và Kunai trong Ninja School

Nhiều b phân vân k pít nên chơi Kiếm hay Kunai thì sao khi b đọc xong topic này thì b sẽ có thể quyết định chọn chơi phái nào nhoé.

* Mình phân tích điểm cần thiết nha:
Kiếm:
. Phái hoả : khắc phong ( đánh thắng đc quạt và đao ) bị thuỷ khắc ( bó tay với kunai vào cung ). Nhưng giờ quạt bá đạo quá nên…
. Skill:
10 đánh
15 max đc tăng thêm 100 kháng tất cả và tăng tốc độ di chuyển
20 đánh
25 biến quái thành su si tăng 3000hp ( chỉ áp dụng cho quái thường và người rơm) không sử dụng đc ở: h.động, chiến trường, lãnh địa gia tộc, gia tộc chiến,…
30 đánh
35 tành hình và tăng x2 đame cho phát đánh đầu tiên khi tàng hình.
40 đánh x2 đame có thể gây bỏng
45 tăng kháng phong và giảm thời gian choáng.
50 đánh gây bỏng ( khi bỏng sẽ x2 đame)
60 tăng tỉ % cho skill 35
70 đánh
. Thông tin: kiếm phải nói thủ rất trâu khi đánh quái up lv sẽ lâu die có skill 25 quá tuyệt. Nhưng hệ số tấng công thấp ( >= kunai ), tốc độ đánh bình thường, pk k tốt lắm,…
Kunai:
. Phái thuỷ: khắc hoả ( tiêu và kiếm) bị phong khắc ( quạt và đao) vì kunai khắc kiếm nên việc kunai đánh thắng kiếm là đều bình thường.
. Skill:
10 đánh
15 tăng tốc độ di chuyển và chí mạng.
20 đánh
25 tạo ra khúc gỗ thu hút đạn từ quái đánh ra ( khúc gỗ có hp = với hp nv. Nên khi bị đánh nhìu quá khúc gỗ sẽ biến mất)
30 đánh
35 giữ chân quái và người trong khoảng thời gian nhất định
40 đóng băng: x2 đame ( chỉ cho phát đánh đầu tiên ) đóng băng đối phương trong khoảng thời gian nhất định.
45 tăng khánh hoả và giảm thời gian bỏng
50 đánh gây đóng băng
60 cộng hp khi bị bỏng
70 đánh
. Thông tin: thủ rất yếu, khi đánh quái củ yếu nhờ vào skill 25, pk rất tốt, đánh nhanh , tấng công thấp ( =< kiếm ), tốn mp,…

Những đều cần biết:
. Up lv: 2 phái đều up chậm. Nhưng kiếm nhanh hơn kunai ( đấy là ý kiến của mấy b trog top)
. Hang động: kiếm đc đi nhìu hơn kunai.
. Yêu chuộn: 2 phái này cũng ít ng chơi và kunai ít nhất vì bị chê là phế.
. Về h.động 6x: kunai rất khó đi
. Đánh quái: nếu b thíc đánh quái hãy chọn kiếm.
. Solo: dưới 50 kunai pk tốt nhất 6 class.
* sẽ cập nhật sao *

Nguồn Fanmanchester10

Bình luận