Mã Auto Click Up Kim Cương Avatar

– mã auto click cải tiến độ thông minh giúp việt đánh kim cương dễ dàng hơn
+ thêm mã auto chat dấu [.]=chống mất kết nối
-5:0,-1:0,-1:0,-5:0,-1:0,-5:0,-3:0,-3:0,-5:0,-3:0,-5:0,-2:0,-4:0,-4:0,-4:0,-4:0,-1:0,-1:0,-1:0,-1:0,-1:0,-1:0,-2:0,-2:0,-2:0,-5:0,-1:0,-1:0,-5:0,-3:0,-5:0,-1:0,-1:0,-5:0,-3:0,-5:0,-1:0,-1:0,-5:0,-1:0,-5:0,-3:0,-3:0,-5:0,-1:0,-5:0,-3:0,-3:0,-5:0,-2:0,-5:0,-3:0,-3:0,-5:0,-3:0,-5:0,-2:0,-2:0,-5:0,-3:0,-5:0,-2:0,-2:0,-5:0,-5:0,-4:0,-4:0,-4:0,-5:0,-1:0,-5:0,-2:0,-5:0,-3:0,-5:0,-4:0,-4:0,-1:0,-1:0,-5:0,-2:0,-5:0,-3:0,-5:0,-4:0,-3:0,-3:0,-5:0,-1:0,-5:0,-2:0,-1:0,-1:0,-5:0,-3:0,-5:0,-4:0,-3:0,-3:0,-5:0,-2:0,-5:0,-1:0,-5:0,-4:0,-5:0,-3:0,-1:0,-1:0,-5:0,-4:0,-5:0,-3:0,-5:0,-1:0,-5:0,-2:0,-2:0,-5:0,-3:0,-3:0,-5:0,-1:0,-5:0,-4:0,-5:0,-2:0,-5:0,-3:0,-1:0,-1:0,-5:0,-2:0,-5:0,-3:0,-5:0,-4:0,-4:0,-4:0,-5:0,-1:0,-5:0,-2:0,-5:0,-3:0,-5:0,-4:0,-2:0,-2:0,-5:0,-1:0,-5:0,-3:0,-3:0,-1:0,-5:0,-2:0,-5:0,-4:0,-4:0,-2:0,-5:0,-1:0,-5:0,-3:0,-5:0,-3:0,-5:0,-1:0,-5:0,-2:0,-2:0,-5:0,-3:0,-3:0,-5:0,-1:0,-5:0,-4:0,-5:0,-2:0,-5:0,-3:0,-1:0,-1:0,-5:0,-2:0,-5:0,-3:0,-5:0,-4:0,-4:0,-4:0,-5:0,-1:0,-5:0,-2:0,-5:0,49:0,-5:0
+ mã auto click đánh kim cương thách thử mọi auto
“- nên chọn p.b v3.3 của plus, hoặc muốn tốt hơn chọn p.b v3.6 của mình]=rất mượt
+nên làm chủ phòng game khi muốn treo
nguồn taoblakak

Bình luận